မေကြးတုုိင္းေဒသျကီး ၿမိဳင္ျမိဳ ့နယ္မွာ ေလျပင္းတုုိက္လုုိ ့ လူေနအိမ္ေတြ ျပဳိ

Posted on

မေကြးတုုိင္းေဒသျကီး ၿမိဳင္ျမိဳ ့နယ္မွာ ေလျပင္းတုုိက္လုုိ ့ လူေနအိမ္ေတြ ျပဳိ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီခန္႔အခ်ိန္က ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ လူေနအိမ္ (၁၃၀) ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေဘးအႏၲာရယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ အုပ္စုေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ဘို႔၊ ေရႊလင္းဆြဲ၊ သမင္ေခ်ာက္ႏွင့္ ေဌးေအာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း႐ွိ အိမ္ (၁၁၁) လုံး အမိုးလန္ခဲ့ၿပီး၊ လူေနအိမ္ (၁၅) လုံးၿပိဳက်ကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္ (၃) ခု အမိုးလန္ၿပီး၊ ေက်ာင္းေဆာင္ (၁) ခုလည္း ၿပိဳက်ခဲ့သည္။

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနက ၿပိဳက်သည့္ ေနအိမ္တစ္လုံးလွ်င္ က်ပ္ (၁) သိန္းႏႈန္းႏွင့္ အမိုးလန္သည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ပ်က္စီးမႈအတိုင္း ျပန္လည္ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ လက္/ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနဝင္းက ေျပာသည္။

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး က်ပ္ (၃၉) သိန္းေက်ာ္၊ ဆန္အိတ္ဖိုး က်ပ္ (၁၁) သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေနအိမ္တစ္လုံးလွ်င္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း (၁၅) မ်ိဳးႏွင့္ အမိုးလန္သည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း (၉) မ်ိဳး ေထာက္ပ့ံလွ်က္႐ွိသည္။

အလားတူ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ (၁၀၆) လုံး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Facebook Comments