ေခါင္း ကိုက္၊ မ်က္ ရိုး ကိုက္၊ ဇက္ေၾကာ တက္ ျခင္းတို႔ လၽွင္ျမန္စြာေပ်ာက္ နည္း

ေခါင္း ကိုက္။ နထင္ကိုက္။ ဇက္ေၾကာတက္ မ်က္႐ိုးကိုက္။ အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ ေဆးခန္းသြားဖို႔အခ်ိန္မေပးႏိုင္လွ်င္ ခ်င္းတက္ကိုပါးပါးလွီးၿပီးနထင္ႏွစ္ဘက္တြင္ ကပ္ေပးပါ ။

ဇက္။ဂုတ္က်ီးေပါင္းရွိသူမ်ား။ က်ီးေပါင္းရင့္၍မူးသူ။ ဇက္ ကိုခဲဆြဲကုသေနရသူမ်ားသည္ ဇက္ရင္းက်ီးေပါင္းဖုေပၚ တြင္ခ်င္းကိုပါးပါးလွီးၿပီး ၄-၅ ေနရာကပ္ႏိုင္ပါသည္ ။

ခ်င္းတြင္အပူဓာတ္ရွိသည္။ အေရာင္က်ေစေသာသတၱိလည္းရွိသည္။ ပိုးကိုေသေစႏိုင္ေသာသတၱိလည္းထိုက္သင့္သေလာက္ရွိ ပါ သည္။

ခ်င္းသည္အပူျဖစ္သျဖင့္ ကပ္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း အာနိသင္ျပပါသည္။ တစ္နာရီခန႔္ကပ္ထားပါ။ အမ်ားဆုံး အလြန္ဆုံး ၂နာရီထကာပို၍မကပ္သင့္ပါ။ တန္ေဆးလြန္ ေဘးျဖစ္ပါသည္။ ေန႔စဥ္ ၁နာရီခန႔္ကပ္ေပးႏိုင္ ပါ သည္ ။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)

ေနာက္တစ္နည္း

ေခါင္္းသိပ္ကိုက္လ်င္္ (ေခါင္းခဏခဏ ကိုက္ေနသူမ်ားအတြက္္ လက္ေတြ႔ နည္းလမ္းေကာင္း)

နည္းေလးက အမွန္လြယ္သလိို တကယ္ပဲ ထိေရာက္ပါသည္။ ထူးထူးေထြေထြ လုပ္စရာလည္း မလိုပါ။ လူတိုင္း လက္ေတြ႔ စမ္းၾကည့္နိုင္တဲ႔ နည္း ပါ။

ေခါင္းတစ္ျ္ခမ္း ကိုက္ပါက ၾကက္သြန္ျဖဴ တစ္ဥ၊ တစ္မႊာကို ခြာျပီး ထုေထာင္းပါ ျပီးလ်င္ စကၠဴပါးေလးတြင္ အေစးကိုသုတ္ လိမ္္းျပီး ေခါင္းကိုက္ သည့္ နားထင္ဘက္တြင္ ကပ္ထားလိုက္ပါ။

ေခါင္းႏွစ္္ျခမ္းစလံုး ကိုက္ပါလ်င္ နားထင္ႏွစ္ဘက္လံုးကို စကၠဴပါးေလး ကပ္လိုက္ရံုပါပဲ..။ ခ်က္ခ်င္းကို ေခြ်းေတြပြင့္ ထြြက္လာျပီး ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေ၀ဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္း သြားပါလိမ္႔မည္။

နကၡတၱေရာင္ျခည္္ မဂၢဇင္းမွ ရေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ ပါသည္။

ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူရန္္ ခက္ခဲသူမ်ား၊ ေဆးရံုေဆးခန္းျပရန္ ခက္သူတို႔အဖို႔ အလြန္သံုး၀င္ျပီး အိမ္္္တိုင္းတြင္ ရွိေနတတ္ေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴေလး တစ္တက္သာ လိုပါသည္။

ေခါင္းကိိုက္ျခင္းသည္က လူတိုင္းလိုလို ျဖစ္တတ္ၾကပါ၍ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ခဲ႔ပါက လက္ေတြ႔နည္း ၾကက္သြန္ျဖဴ အေစးကို စကၠဴပါးေလးတြင္ လူးျပီး နားထင္တြင္္ ကပ္ျခင္းျဖင့္ စမ္းသပ္နိုင္ပါရန္ လမ္းညြန္ျပလို က္ပါ သည္။

From နွလုံးသား ဒုိင္ယာရီ

Facebook Comments