ေကာ္ဖီအနံ့ေလး အရမ္းေမႊးတာပဲေနာ္ ဒီတေခါက္ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့စာကိုဆုံးေအာင္ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဘယ္သူ႔စီးပြားေရး ကို ထိခိုက္လိုခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါတယ္ ေကာ္ဖီမစ္ COFFEE MIX အေၾကာင္းပါ ဗ်။ကၽြန္ေတာ္ ဟာ လက္ရွိ THAI ေခၚ ယိုဒယားေပါ့ […]

ကြၽန္ေတာ္ေသာက္တဲ့ ေကာ္ဖီေမႊးတယ္ဆိုၿပီး ထိုင္းက မိတ္ေဆြက သူ႔ႏိုင္ငံကို ျပန္သြင္းခ်င္လို႔ ထိုင္း FDA ကိုစစ္ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါ။ ေကာ္ဖီအနံ႔ေလး အရမ္းေမႊးတာပဲေနာ္ ဒီတေခါက္ ကြၽန္ေတာ္ေရးထားတဲ့စာကိုဆုံးေအာင္ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ဘယ္သူ႔စီးပြားေရး ကို ထိခိုက္လိုခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေကာ္ဖီမစ္ […]